"SCOALA CEA BUNA E ACEEA IN CARE INVETI INAINTE DE TOATE CUM SA INVETI”     NICOLAE IORGA

scoalahalmagiu.ro


    Pagina de pornire

    informatii despre scoala

    informatii despre elevi, promotii curente, promotii anterioare

    informatii despre colectivul profesoral actual si din trecut

    informatii despre activitatile curriculare si extracuriculare, galerie de arta

    informatii despre parteneriate nationale si internationale, premii nationale si internationale

    informatii si persoane de contact

          TABELUL CADRELOR DIDACTICE DE LA SCOALA DIN HALMAGIU ÎN CELE DOUA DECENII DUPA "23 AUGUST" 1944
(extras din monografia "Halmagiu pe treptele timpului", scrisa de domnul Vasile Buta)

         În anul scolar 1945/1946 la "gimnaziul unic" au fost următoarele cadre didactice: GLIGOR ELEONORA, directoare si profesoară de geografie, stiinte naturale, limba română si lucru manual, TAMAS IOSIV, profesor de matematici, limba franceză, lucru manual (băieti) si educatie cetătenască, BOGDAN STEFAN, prof. de muzică si ansamblu coral, dr. RISCUTA ANTON, prof. de igienă, GIURGIU ELENA, prof. de istorie, desen si caligrafie.
         La scoala primară au functionat Cătana Vichentie, învătător, Popovici Lucretia. Tămas Iosif si Motica Traian, învătători.

         ÎN ANUL SCOLAR 1949/1950:
         - Cătana Vichente, director si învătător la cl. I si II si la educatia fizică a claselor VI si VII.
         - Doru Cleopatra, prof. la limba rusă si geografie.
         - Motica Traian, prof. de istorie, geografie, constitutie, desen si muzică.
         - Tămas Iosif, prof. de matematici.
         - Farcas Constantin, prof. de fizică, chimie, stiinte naturale si educatie fizica.

         ÎN ANUL SCOLAR 1954/1955:
         - Turuc Octavian, director si profesor de constiutie si conducătorul cercului de "mâini îndemânatice".
         - Ciupuligă Dumitru, prof. de limba română.
         - Motica Traian, prof. de istorie si cerc muzical
         - Doru Cleopatra, prof. de limba rusă.
         - Dărău Hortenzia, prof. de matematici si istorie.
         - Tămas Iosif, prof. de matematici.
         - Iov Maria, învătătoare si prof. la geografie si stiinte naturale.
         - Iov Simion, învătător.
         - Balta Valeria, învătătoare si prof. de educatie fizică.
         - Târcus Maria, învătătoare.
         - Neacsu Lenuta, învătătoare si prof. de educatie fizica.
         - Cătană Vichentie, învătător.
         - Giurgiu Elena, învătătoare.

         ÎN ANUL SCOLAR 1967/1968:
         - Director: Turuc Octavian.
         - Secretar: Turuc Iuliana.
         - Profesori: Balta Sonia, Doru Cleopatra, Chirică Virginia, Iov Maria; Mihu Ileana, Motica Traian, Neacsu Elena, Tămas Iosif, Tonta Alexandru, Ungur Florica si Ungur Mircea.
         - Învătători: Dragos Iulia si Târcus Maria.
         - Educatoare: Roman Silvia.
         - Pedagog: Roman Elena.

         Câteva date în legătură cu numarul elevilor scolii din Halmagiu:

Anii scolari

cl. I si IV

cl. V - VII sau VII

Total

1945 / 1946

69

50

119

1949 / 1950

47

107

154

1954 / 1955

52

129

181

1959 / 1960

57

183

240

1966 / 1967

46

289

338

         În clasele I - IV se surprind numai elevii din Hălmagiu de la V - VIII, elevii din Halmagiu si ai satelor din jur. (Vezi NOTA 4)
         În anii 1947 - 1967, au absolvit scoala din Halmagiu un numar de 888 elevi.

 
Sunteti al      vizitator al sitului     

webdesign by Darastean
Pagina a fost actualizata in IANUARIE 2020